together

posted on 20 Oct 2007 23:29 by lewcpe in Personal
Get through this together. Claire Littleton

เรื่องราวหลายๆ อย่างเราคิดว่ามันยาก

อีกหลายเรื่องราว ที่มันเป็นไปไม่ได้

แต่เมื่อใครอีกคน พร้อมจะฝ่าฟันมันไปพร้อมๆ กับเรา

สิ่งที่อยู่ข้างหน้าอาจจะไม่ง่ายลง

แต่เราก็พร้อมจะฝ่าฟันมันไป

 

quote จาก Lost Season 3 Episode 12 

Comment

Comment:

Tweet

^_^ ชอบแนวความคิดทุกเรื่องที่คุณเขียนคะ
ไม่เถียง เมื่อใครอีกคน พร้อมจะฝ่าฟันมันไปพร้อมๆ กับเรา สิ่งที่อยู่ข้างหน้าอาจจะไม่ง่ายลง
แต่เราก็พร้อมจะฝ่าฟันมันไป แต่ในความจริง แค่เปลี่ยนความคิดบ้าง เติมความมั่นใจหน่อย และคิดเรื่องราวที่ว่ายาก หนทางแก้ปัญหา อาจจะไม่มีใครพร้อมลุย กับเรา แต่อย่างน้อยเรามีสติ พอที่หลีกหนีได้บ้าง ...#1 By ญ (58.8.202.98) on 2007-11-11 00:24